Bokbyen

Bokbyen ved Skagerrak er organisert med Stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak, driftsselskapet Bokbyen Drift AS og forlaget Bokbyen Forlag AS.

Bokbyen består av flere bokutsalg og antikvariater, de fleste drevet av selvstendige private aktører.

Antikvariatet Bokbanken i Wrold Wroldsens gate 2 driftes av Bokbyen Drift AS. Her finner du også hovedkontoret til Bokbyen og forlaget.

Bokbyen har også en egen netthandel med eldre og antikvariske bøker.

Gå inn på bokbyen-skagerrak.no og se mer om hva som skjer av aktiviteter i Bokbyen – gjennom hele året!